About firm

Description
Алумина глас е специализирана фирма за проектиране, изработка и монтаж на алуминиева и пластмасова дограма, фасадни и покривни конструкции, зимни градини. Всеки произведен продукт е строго инди- видуален и цели да задоволи предпочитанията и стила на клиента от проекта до изпълнението му. Специалистите на Алумина глас непрекъснато търсят нови начини за подобряване на качеството на предлаганите продукти и услуги.


Произвеждат се алуминиеви и PVC прозорци и врати в следните варианти:

прозорци и врати с отваряне по вертикална ос

прозорци с отваряне по хоризонтална ос

едновременно по хоризонтална и по вертикална ос

плъзгащи се прозорци и врати

прозорци и врати с отваряне тип "хармоника"

прозорци и врати с отваряне тип "фолксваген" - плъзгащи се с фронтално отместване