About firm

"Хидробетон", ООД

България, София

Address
кв. Люлин, ул. 705 N12

Website
hidrobeton.com/

Description
Фирма „ХИДРОБЕТОН” ООД е регистрирана на 28.02.2000г. От създаването си фирмата се занимава с производство на бетони и циментови замазки, транспортиране до обекта и полагане с бетонопомпи. С оглед оптимизиране на разходите чрез намаляване на траспортното разстояние и ускоряване на доставките, както и с цел постигането на по-голяма гъвкавост при обслужване на клиентите, бетоновите възли са разположени, така че максимално да покрият територията на градовете София, Пловдив, Плeвен.