About firm

"Декорстил", ЕТ

България, Кърджали

Address
бул. България, блок Спартак

Website
www.dekorstil.com/

Description
Фирмата произвежда много видове бетонови изделия по цветови и обемни работи, с оцветители и добавки за качество и притежаващи необходимите физически параметри.