About firm

"Бул Кол", ЕООД

България, Варна

Address
ул.Ген.Столетов'92

Website
www.bulcol.com/

Description
БУЛ КОЛ ЕООД - качество и надежност в производството на сухи строителни смеси, грундове, бои и мазилки. Ние създаваме конкурентно способни, отговарящи на високи технологични показатели и стандарти продукти, удовлетворяващи изискванията на нашите клиенти.
- лепила за керамични и фаянсови плочки, лепило за газобетонни блокчета и тухли;
- лепила и шпакловки за топлоизолационни системи от EPS и XPS;
- циментови шпакловки, гипсови шпакловки;
- варо-циментови, гипсо-варови хоросанови продукти и зидарски разтвори;
- еднокомпонентни и двукомпонентни хидроизолации;
- саморазливни подове;
- готови фугиращи смеси;
- полимерни, силиконови и силикатни пастообразни финишни мазилки;
- латексни и фасадни бои на полимерна, силиконова и силикатна основа;
- дълбоко проникващи и заздравяващи грундове.
Използваме съвременни технологии, съоръжения и рецептури, държим на качествените суровини. Разработена е действаща система за вътрешно производствен контрол, което ни помага да провеждаме активна иновационна политика при внедряване достиженията на европейската и световна химическа индустрия.