About firm

"Ромбулекс", ООД

България, София

Address
ул. Владайска № 38

Website
www.rombulex.com

Description
"РОМБУЛЕКС" ООД е смесена германо-българска фирма от групата на ROMEX AG, Германия. Фирмата е основана през 1991 година. Фирмата е оборудвана с машини и техника, доставени от ROMEX AG. Работниците и специалистите са обучени и сертифицирани от германската фирма. Работи се само по германска технология.

Фирмата предлага най-доброто в областта на саморазливните промишлени подови и стенни покрития.

През своето 19-годишно съществуване, фирма "РОМБУЛЕКС" ООД е изпълнила само в България около 240 000 кв.м. саморазливни подове.