About firm

"ВАЛелектрик", ООД

България, София

Address
ул. “Поручик Неделчо Бончев” 10

Website
www.valelectric.bg

Description
Фирма ВАЛелектрик ООД е основана през 1999 г. в град Варна. През годините на своето съществуване фирмата се развива в две основни направления:

- търговия с електрически апарати за защита и управление, електроинсталационни и електромонтажни материали;
- разработване и производство на индустриални електрически табла и съоръжения НН за електроразпределение и за управление на машини и процеси в промишлеността, в това число и на типово изпитани табла xEnergy.