Manufacturers

Девня Цимент, AD

България, Девня

1992 – 1995 г. - Държавната фирма “Девня Цимент” е преобразувана в еднолично акционерно дружество с държавно имущество “Девня Цимент” ЕАД 1998 г. ...

Полимери, AD

България, Девня

През 1962 г. в долината на химията край Девня е пуснат първият завод за хлор и поливинилхлорид, сложил началото на "Полимери". Неговите инсталации ...