Manufacturers

Бунай, AD

България, Панагюрище

„Бунай” АД е частно предприятие, регистрирано в Търговския регистър - ЕИК 112638015. Предприятието се намира в гр. Панагюрище, между София и ...

Асарел-Медет, AD

България, Панагюрище

Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет”АД е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни руди, ...

Извор, ET

България, Панагюрище

Фирмата е създадена през 1991г. в Панагюрище,като Ет "Извор" с основна дейност - изкупуване,преработка и сушене на диворастящи гъби и билки.През 2005 ...