Manufacturers

Preciag

France, Strasbourg

The company PRECIAG stands as a major player in the field of industrial lubrication. We offer the solutions you need for lubricants, oil and grease ...

Верила Лубрикантс, AD

България, Равно Поле

"Верила Лубрикантс" АД е наследник на богатите традиции на създадената през 1945г. химическа фабрика "Верила". През периода 1968-1990г. е направена ...

Лубрика, OOD

България, Русе

ЛУБРИКА е българска компания с главен административен и производствен център – гр.Русе. От своето създаване през 1996 година, компанията се ...

Бимас, AD

България, Русе

"Бимас" АД - Русе е правоприемник на първата българска рафинерия за преработка на нефт и нефтопродукти НПЗ "Леон Таджер" и съществува повече от 70 ...