Manufacturers

Darlaston Smith, Ltd.

United Kingdom, Birmingham

ABSN Group (Birmingham) serve as small or medium batch mfr./supplier and consultant for precision machining services. We are more than an ordinary ...

ПОЛИТОРНОС ЕТ

Bulgaria

Политорнос е фирма с над тридесетгодишен опит в стругаро-фрезовите услуги и механична обработка на металите . Фирмата разполага с асортимент от ...

Център за приложни разработки – БАН, OOD

България, София

Център за приложни разработки – БАН, разработва технологии и прави опитни образци, както и дребно серийно производство на научно – приложни изделиям ...