Manufacturers

Болкан Трейд Груп, EOOD

България, София

"Болкан Трейд Груп" ЕООД е създадена през 2003 година като правоприемник на фирма Дибел АД. Екипът работещ в нея, с управител Симеон Белелиев, е с ...