Manufacturers

Микромакс Трейд, OOD

България, Русе

Фирма “Микромакс Трейд” ООД е регистрирана през 2006 г.в гр.Русе със 100% частен капитал като търговска част на „Микро-Макс” ООД-Варна – производител ...

Микс 7, EOOD

България, Русе

Микс 7 ЕООД е сред утвърдените машиностроителни предприятия в България. Фирмата следва установените традиции в сектора, но също така отправя поглед ...

Агромикрон, EOOD

България, Русе

Агромикрон АД е учредено през 2003г. Дружеството е специализирано в производството на резервни части за селско стопански машини и като наследник на ...

Техномаш инвест, OOD

България, Русе

Фирма ТЕХНОМАШ ИНВЕСТ ООД предлага: * Машини за грубо и фино почистване, капацитет до 50т/ч * Триорни цилиндри, за сортиране по дължина, както и ...