Filter

Sectors

Manufacturers

Algara Mosaic

Bulgaria, Plovdiv

Algara Mosaic Ltd. is oriented towards the design and manufacture of custom glass tile decorations, photo mosaics and facings for residential and ...

Фонкашпо, EOOD

България, Манолско Конаре

"Фонкашпо" ЕООД е просперираща и наложила се на българския пазар фирма, за производство на бетонови и мозаечни изделия в градинското и парково ...