Manufacturers

Асарел-Медет, AD

България, Панагюрище

Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет”АД е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни руди, ...