Manufacturers

Кента, AD

България, Омуртаг

Акционерно дружество „КЕНТА”АД е създадено през 1962 год. Производствената дейност се развива в две основни направления - ремонт на автобуси и ...