Manufacturers

NES – New Energy Systems, OOD

Bulgaria, Shumen

The Company The SUNSYSTEM and BURNiT brands are product of NES Ltd. company. NES was established in Shumen, BULGARIA as a family owned ...

Невен - Зиг Солар, OOD

България, София

Изграждане на фотоволтаични съоръжения за производство на екологично електричество от слънчева енергия. Изграждане на фамилни къщи със слънчеви ...