Manufacturers

Завод за пружини, AD

България, Крън

"Завод за пружини" АД е създаден през 1974г. като държавна структура към "Арсенал" Казанлък. От май 1999г. е самостоятелно Акционерно дружество със ...