Manufacturers

Болкан Фроузен Фуудс, OOD

България, Джулюница

Дружеството "Болкан Фроузен Фуудс" ООД е разположено в централна северна България в Дунавската равнина. В непосредствена близост до него преминава ...

Ел Бъргър, EOOD

България, София

Ел Бъргър е специализирана фирма за производство на сандвичи и от началото на 2003г. произвеждаме и предлагаме на пазара висококачествени продукти. ...

Винс - В.Димитров, ET

България, София

Производство на сандвичи и готвени ястия