Organisations

Bulgarian Branch Chamber of Woodworking and Furniture Industry

Bulgaria, Sofia

Branch Chamber of Woodworking and Furniture Industry / BCWFI / is a voluntary non-profit association whose mission is to protect and represent the ...

BULGARIAN ASSOCIATION FOR CONSTRUCTION INSLATION AND WATERPROOFING (BACIW)

BULGARIAN ASSOCIATION FOR CONSTRUCTION INSLATION AND WATERPROOFING (BACIW) is a legal entity, operating under the legislation of the Republic of ...

Бенефит България Консулт ЕООД

България, София

Партнираме за бизнес развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и продажба на бизнес.

Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ)

България, София

Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) е доброволно сдружение, чиято мисия е да защитава и ...

Асоциация на производителите на декоративни растения в България

България, София

Асоциация на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ) е доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на ...

Асоциация на производителите на рибни продукти

България, София

АПРП – БГ ФИШ е юридическо лице, учредено през 2002 г. съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Членовете на ...