About organisation

"Confindustria Bulgaria"

Bulgaria, Sofia

Zip code
1000

Registration date
2000

Members count
200 - 499

Website
confindustriabulgaria.bg/

Spoken languages
Bulgarian; English; Italian

History
На 13 април 2000 г., по инициатива на тогавашния посланик на Италия в София Алесандро Графини, се създава Консултативен Комитет на Италианското Предприемачество в България (ККИПБ).
Целта е периодично да се събират най-важните италиански фирми, присъстващи в България и да се създаде организъм, способен да селектира най-големите представители на италианското предприемачество.
Длъжността председател е първоначално изпълнявана от посланика. Управителният съвет, състоящ се от 12 члена, е наполовина избиран от събрание на членовете и наполовина от посланика на Италия.

Така структуриран, в следващите три години ККИПБ се разраства от 30 на 50 члена, извършвайки консултантска дейност в посолството, давайки гласност през тази институция на основните проблеми, които възпрепятстват дейността на италианските фирми.

Междувременно нараства италианското присъствие в България. В страната, укрепването на големи фирми като УниКредит, Миролио, Италчементи, Енел, е придружено от идването на множество малки и средни предприятия, привлечени както от конкурентните цени в България, така и от многобройните възможности, произлизащи от развитието на вътрешния пазар и на третичния сектор.

През ...
More

Aims and objectives

Конфиндустрия България Услуги (КБУ), най-новия клон на Конфиндустрия България, е създадена с цел да предложи пълна подкрепа на своите фирми-членки още от стартовата им фаза, улеснявайки контактите и връзките им с българските институции и гарантирайки помощ във всички сектори. Услугите ще бъдат извършвани от екипа на Конфиндустрия България и в някой случай подпомагани благодарение на сътрудничеството с фирмите-членки.

Освен това, за да подкрепя своите членове в предприемаческата им дейност, Конфиндустрия България предлага пакет от споразумения в различни сектори.

Всички услуги и споразумения на сдружението са представени в Дигиталния Каталог на Конфиндустрия България.

Услугите и продуктите представени в настоящия каталог могат да бъдат ползвани както от фирмите-членове на сдружението, така и от външни фирми. Посочени са само цените и отстъпките валидни за членове на сдружението и достъпни чрез запитване направено през офиса на Конфиндустрия България.

При нужда от информация относно услугите на Конфиндустрия България,

можете да се обърнете към Мариела Панева, Мениджър КБУ на:
тел: 00359/ 02 969 30 06;
email: m.paneva@confindustriabulgaria.bg.

Central office

Address
Bulgaria, Sofia

Phone
+359 02 8901420 (Phone)
+359 02 8901424 (Fax)

More

 

Gallery