About organisation

"Банка ДСК"

Bulgaria

Website
dskbank.bg

President
Стела Тонева

Description
Традиционен лидер в банкирането на дребно, ДСК банка заема водещи позиции и в частното и корпоративно банкиране.Банка ДСК предлага пакет от услуги и продукти, включително индивидуално банкиране, жилищни кредити, частно и корпоративно банкиране, дебитни и кредитни карти.