About organisation

"Агринайзър"

България, София

Address
р-н Триадица,, ж.к. Манастирски ливади - изток, ул. Флора, бл. 64, вх. Б

Website
agriniser.com/bg

President
Кристиан Иванов

Description
Агринайзър е електронен пазар, в който можеш да купуваш и продаваш зърно.
Публикуването на оферта в Агринайзър е най-прекият път да достигнеш до повече контрагенти на едно място и по всяко време, а търсенето на зърно по различни критерии става за секунди.

Central office

Address
Bulgaria, Sofia

Phone
+359 877 463 747 (Phone)