About organisation

"ПроВиотик"

България, София

Address
бул. Братя Бъкстон 58

Zip code
1680

Website
proviotic.bg

President
Николай Маринов

Description
ПроВиотик е онлайн магазин за пробиотици.Това е нов и иновативен пробиотик, който се извлича от цветa на кокиче и се отглежда в органичен зеленчуков сок.

Central office

Address
Bulgaria, Sofia

Phone
+359 894 318 256 (Phone)