About organisation

Description
"Създадохме терапевтичен център за лечение и рехабилитация на зависимости “Само днес” с две основни цели:

1. Да предложим съвременно и адекватно лечение на нашите клиенти, които страдат от зависимост.
2. Да консултираме и партнираме с близките на зависимите ни клиенти в различните етапи на лечението.
Нашата програма е базирана на доказани методи в лечението на зависимости. Ние смятаме, че зависимостта засяга човек на три различни нива – биологично, психично и социално и затова използваме холистичен подход, чрез който лекуваме всяко едно от нивата."

Услуги:
лечение на наркомания,
лечение на зависимости,
лечение на алкохолна зависимост,
лечение на паническо разстройство,
лечение на социална тревожност,
лечение на интернет зависимост,
лечение на хазартна зависимост