Recommended

Leko Silver Ferrolite Enamel

Anticorrosive and decorative protection of metal ...

Мефисто алкидна боя

Декоративна защита на дървени повърхности ...

Acrylate paint City

It's designated for the central town part with a ...

 

БЕТОН КОНТАКТ, КОНТАКТЕН ГРУНД


Information about product

Sector
Paint & Coating

Опаковка
1 л.


Марисан и Колев - АД

Location
България , Русе

Address
ул. "Калнъ дере" 15, Източна Промишлена Зона

Website
www.marisanbg.com

visit profile

 

Additional information

Контактен грунд за обработване на бетонови основи . Свойства - отлично сцепление с основата; - прониква в порите на основата; - заздравява повърхността; - свързва праха. Предназначение БЕТОН КОНТАКТ, контактен грунд е предназначен за обработване на бетонови основи преди полагане на тънки бетонови или циментови замазки, гипсови, циментови и варо-циментови мазилки и шпакловки, с цел подобряване адхезията между основата и последващия слой. Разход 70 - 230 мл/м² в зависимост от попиваемостта