About firm

"Ивет"

България, Шумен

Address
Офис: Ул. "Калиакра" № 23; Производство: С.Златна Нива

Registration date
1992

Website
ivet-bg.com

Description
ИВЕТ е млада и амбициозна фирма. Тя е на българския пазар от 1992 г.
Политиката е насочена към производство на месни продукти и
разфасовки с гарантирана хранителна безопасност и постоянно каче-
ство.Успехът се дължи на съвремени методи на управление, нови
технологии и оборудване, високо квалифициран екип. За реализиране на
тези цели и задачи, ръководството на ИВЕТ ЕООД е разработило и
внедрило международните НАССР - принципи за произвоството на безо-
пасни хранителни продукти.Дейността на компанията отговаря изцяло на
високите европейски стандарти за отрасъла.